Phương thức thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


• Thanh toán bằng tiền mặt (áp dụng thanh toán tại showroom và giao hàng)

• Thanh toán qua ngân hàng (áp dụng thanh toán tại showroom và giao hàng)

• Thanh toán bằng thẻ tín dụng (áp dụng thanh toán tại showroom và giao hàng)


BIDV chi nhánh Trường Sơn

1771 00000 85917

Chủ tài khoản : Huỳnh Kim Ngọc


Eximbank

1004 1030 1000 314

Chủ tài khoản : Huỳnh Kim Ngọc